Het Kantinegesprek vindt op woensdag 13 maart aanstaande weer plaats: een avond vol inspiratie en ontmoeting over tuin- en landschapsontwerp, kunst, planten en materialen. Tijdens deze avond krijgen diverse sprekers de gelegenheid om hun werk voor het voetlicht te brengen. Er is weer een bijzonder programma samengesteld. Locatie is als altijd het ACEC gebouw in Apeldoorn.

Jeroen Heindijk is een echte bomenman. Zo organiseert hij groepsreizen en cursussen voor liefhebbers en bomenvakmensen. Zijn specialisme is de boombeleving, waar natuur en spiritualiteit elkaar raken. In april verschijnt zijn boek Onder Bomen, over bomen en wat we van ze kunnen leren. Het vertelt over de oeroude relatie tussen mensen en bomen, over hoe bomen oud worden en de lessen die wij als mens daaruit kunnen trekken. Heindijk zal vertellen over hoe hij bomen ervaart: als een rustpunt en tegelijk als een dynamische bron van inspiratie. Ze leven ons voor hoe vorm te geven aan het leven!

Groene duizendpoot Martin Knol is initiatiefnemer van Stichting Groen College Frederiksoord. Frederiksoord genoot als G.A. van Swieten Middelbare Tuinbouwschool grote faam in binnen- en buitenland. De school sloot in 1994 van overheidswege helaas haar deuren. Daarmee is veel kennis en inzicht vervlogen. Vorig jaar nam Knol samen met vier anderen het initiatief om de opleiding te doen herleven. Met deze opleiding willen de initiatiefnemers weer liefde voor het vak meegeven, aangevuld met moderne thema’s.
De tuinbouwschool en de tuinen worden, met steun van verschillende partners, gerestaureerd door een andere groep mensen met herstelproject erfgoed De Proef. Tuinen en gebouwen krijgen hierbij een nieuwe functie, gericht op de thema’s historisch groen, tuinbouw, voedsel, educatie en kunst & cultuur.

Het werk van kunstenaar Frank Bruggeman vindt zijn oorsprong in zijn fascinatie voor de plantaardige natuur. Als ontwerper van objecten, installaties en werken voor de openbare ruimte tast Bruggeman de opgeworpen scheidslijnen af tussen natuur en cultuur. Enerzijds moet worden duidelijk gemaakt dat de natuur in het antropoceen aan menselijke heerszucht onderworpen is. Anderzijds moet aantoonbaar worden gemaakt dat die natuur weerspannig is en ook een volstrekt eigen wil heeft. In de expositie Showcase VI: Windless in het ACEC Café valt werk van Bruggeman te bewonderen; tijdens het Kantinegesprek vertelt hij vooral over zijn projecten in de buitenruimte.

Helaas kon zij door ziekte niet bij het vorige Kantinegesprek aanwezig zijn: Ekelijn Thomas. Thomas is opgeleid als veterinair diergeneeskundige, was universitair docent-onderzoeker bij Universiteit Utrecht en is tegenwoordig stafadviseur bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Haar drijfveer is om gestaag te werken aan een gezonde en veilige voedselproductie door innovatie en samenwerking. Ook zet zij zich in voor de transitie naar een rendabele landbouw binnen ecologische grenzen. Zij geeft tijdens dit Kantinegesprek een opmerkelijk inkijkje in haar recente bevindingen omtrent onze (agrarische) leefomgeving.

Omdat we het in het Kantinegesprek ook graag over planten hebben, hebben we Arjan Schepers gevraagd om een presentatie te geven. In het verleden stond hij aan het hoofd van kwekerij Moerheim bij de Tuinen Mien Ruys. Tegenwoordig heeft Schepers een kleinschalige kwekerij van bijzondere vaste planten in Mariënheem. Hij kweekt daar nieuwigheden die een verbetering zijn van bestaande soorten, maar ook oudere variëteiten die bewezen hebben nog altijd van waarde te zijn. Zijn assortiment omvat planten waarvan hij zeker weet dat ze gezond zijn, stevig staan, winterhard zijn, niet woekeren en een grote sierwaarde hebben.

Gezellig mee-eten kan om 18.00 uur voor € 17,50
De avond zelf start om 19.30 uur. Entree is gratis!
Aanmelden voor de avond en voor de optionele maaltijd is verplicht en kan via kantinegesprek@ontwerpinstituut.nl